vb.net جعل البرنامج يعمل بالتاريخ الهجري او التاريخ الميلادي

admin

عضو إداري
ادارة المنتدى

بسم الله الرحمن الرحيم


جعل البرنامج يعمل بالتاريخ الهجري او التاريخ الميلادي دون النظر او اعتبار ما يكون عليه تاريخ الجهازكود:
[COLOR=#DD0000]'فقط للتاريخ الهجري  
Imports System.Threading '[/COLOR][COLOR=#0000BB]فقط للتاريخ الهجري  

Imports System[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Globalization  [/COLOR][COLOR=#DD0000]'فقط للتاريخ الهجري  


Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

    '[/COLOR][COLOR=#0000BB]هذا الكود لجعل البرنامج يعمل بالتقويم الميلادي حتى لو الجهاز بالتقويم الهجري تستطيع وضعه في لوود الفورم 
    Threading[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Thread[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]CurrentThread[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]CurrentCulture [/COLOR][COLOR=#007700]= New [/COLOR][COLOR=#0000BB]Globalization[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]CultureInfo[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"ar-eg"[/COLOR][COLOR=#007700])
 [/COLOR][COLOR=#0000BB]    Threading[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Thread[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]CurrentThread[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]CurrentUICulture [/COLOR][COLOR=#007700]= New [/COLOR][COLOR=#0000BB]Globalization[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]CultureInfo[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"ar-eg"[/COLOR][COLOR=#007700])


 [/COLOR][COLOR=#0000BB]    TextBox1[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Text [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000BB]Format[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]Date[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Now[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#DD0000]"dd/MM/yyyy"[/COLOR][COLOR=#007700])

 [/COLOR][COLOR=#0000BB]  End Sub

  Private Sub Button2_Click[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]ByVal sender [/COLOR][COLOR=#007700]As [/COLOR][COLOR=#0000BB]System[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Object[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]ByVal e [/COLOR][COLOR=#007700]As [/COLOR][COLOR=#0000BB]System[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]EventArgs[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Handles Button2[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Click

    [/COLOR][COLOR=#DD0000]'هذا الكود لجعل البرنامج يعمل بالتقويم الهجري حتى لو الجهاز بالتقويم الميلادي تستطيع وضعه في لوود الفورم 

    Dim Ar As CultureInfo = New CultureInfo("AR-SA")

    Thread.CurrentThread.CurrentCulture = Ar

    Ar.DateTimeFormat.Calendar = New HijriCalendar
    Ar.NumberFormat.DigitSubstitution = DigitShapes.NativeNational

    TextBox1.Text = Format(Date.Now, "dd/MM/yyyy")

  End Sub
End Class [/COLOR]
 

أعلى